Joonistuskonkursi: “Koos vanaemaga /Koos vanaisaga” pidulik lõpetamine

Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Majas toimus13 Detsembril 2012 Eesti Pensionäride Liidu poolt korraldatud joonistuskonkursi “Koos vanaemaga /Koos vanaisaga” pidulik lõpetamine. Üritusel jagati välja auhinnad, paremaid tulemusi saanud lasteadadele.

Üritusel osalesid lasteaedade esindajad ja ürituse korraldajad.

Sõna võtsid EPÜL juhatuse esimees Andres Ergma, ürituse patroon Katrin Karismaa  , Unicef Eesti esindaja Tooomas Paalu.

 

 

Photo0740 Photo0724 Photo0737

Katrin Karisma-Krumm kommentaar

EPÜL Joonistuskonkurss  2012 a. “Koos vanaemaga / Koos vanaisaga” patrooni

Pr. Kartin Karisma-Krumm kommentaar:

 Tere!

Vaatasin üle pildid ja teemad.

Olete maha saanud toreda üritusega.

Tubli!

Kommentaar:

Elus on ikka nii, et üksi ei jõua kaugele. Ja lapsepõlves mõeldud mõtted saadavad
meid terve elu. On hea kui Su kõrval on keegi kes Su mõtetega kaasa tuleb. Teil, mu sõbrad on sageli nendeks vanaemad ja vanaisad. Vaatasin teie pilte ja mõistsin kui palju tegemisi-toimetamisi on teil üheskoos. Tore! Usun, et sageli ei jõua vanavanemad teiega sammu pidada aga unistada ja suurelt jõuvad nad küll.

Mu armsad sõbrad! Teie joonistustes olid teie igapäevased tegemised väga armsalt
kajastatud aga tulevikus unistage, unistage koos! Paluge vanaemadel ja
vanaisadel rääkida oma unistustest. Unistustel on sageli kalduvus täituda ja
eriti siis kui järjekindlalt nende poole püüda.

Lugupidamisega

Ikka teie Katrin Karisma

Unicefi kommentaar

Unicef kommentaar:

“On ju põlvkondade vaheline side just see, mis hoiab koos peresid ja aitab
paremini mõista muudatusi, mis elus toimuvad. Lastele on vanavanemate poolt
pakutav turvalisusetunne ja südamlik hool suures osas kompensatsiooniks
isade-emade igapäevasele kiirusele ja sagedastele eemalolekutele.
Seda oskavad vääriliselt hinnata just väikelapsed, kes oma
vanaemadest-vanaisedest joonistasid südamlikke pilte, mis annavad tunnistust
nende sidemete tugevusest ja ka vajalikkusest.”

Toomas Palu
UNICEF Eesti Rahvuskomitee tegevjuht

Toomas Palu
UNICEF Eesti
Auna 6, 10317 Tallinn
Telefon 6000 300
E-post unicef@unicef.ee
———-
Igale lapsele
tervis, haridus, võrdsus, kaitse
KOOS LASTE HEAKS

Joonistuskonkursi kokkuvõte

EPÜL Joonistuskonkurss  2012 a. “Koos vanaemaga / Koos vanaisaga”

2012.aasta on on kuulutatud Euroopas ,,Aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aastaks“. Ühe temaatilise üritusena korraldas Eesti Pensionäride Ühenduste Liit koos koostööpartnerite Unicef Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liiduga lasteaialastele ülevabariigilise joonistuskonkursi teemal ,,Koos vanaemaga“/,,Koos vanaisaga“.

Suhted vanavanematega omavad suurt tähtsust laste kujunemisprotsessis ja hoiakutes täiskasvanuna.
Vanavanematel on alati aega lastelaste jaoks ja elutarkuse viimine lastelastele toimub
reeglina partnerluse vaimus, mitte ainult käskude ja keeldude vormis, nagu kiirustavatel
vanematel tavaks kipub olema.

Meie joonistuskonkursi eesmärk oligi juhtida tähelepanu põlvkondade vahelise sideme tähtsusele lapse arengus ja ühiskonnas tervikuna.
Konkurss on ainult üks põlvkondade vahelisele solidaarsusele pühendatud üritustest
selle aasta ürituste hulgas.

Kutsed joonistuskonkursist osavõtuks saadeti 600 lasteasutusele. Ebatäpse informatsiooni tõttu meiliaadresside osas, oli ühenduse saamine potentsiaalsete osavõtjatega raskendatud. Aga lõpptulemus oli suhteliselt hea. Oma laste joonistusi konkursile saatis 111 lasteaeda, 12 maakonnast.
Esmakordselt nii mastaapse ürituse raames oli ja on võimalik vaadata ka oma järeltulijate eakaaslaste joonistusi, nimelt internetis ja seda kuni………………………………..
Kuna mõningad saadetud tööd ei vastanud konkursi juhendile, ei olnud võimalik kõiki töid EPÜL kodulehel (eakad.ee/klikka-üritused)välja panna, kuid konkursist võtsid osa kõik saadetud joonistused.

Paremaid tulemusi saavutasid ja võitsid auhinna järgmised lasteaiad:
Tallinn
Ojake, Paekaare, Vindi, Delfiin, Nurmenuku, Rukkilill
Tartu Linn
Karoliine, Kelluke
Tartumaa
Elva, Murumuna
Järvamaa
Sookure, Väätsa
Ida-Virumaa
Illuka, Kannike
Harjumaa
Laulasmaa, Riisipere
Valgamaa
Otepää
Lääne-Virumaa
Pajusti
Pärnumaa
Kadri
Raplamaa
Alu
Põlvamaa
Lepatriinu
Viljandimaa
Suislepa
Jõgevamaa
Pala
Saaremaa
Kahtla
Saadetud joonistustes avalduvad tõeliselt südamlikud suhted vanavanemate ja lastelaste vahel.
Täname kõiki lasteaedu, nende kasvatajaid, koostööpartnereid Unicef Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liitu!

Andres Ergma
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

Toetajad:

EPÜL Joonistuskonkurss 2012

EPÜL Joonistuskonkurss  2012 a. “Koos vanaemaga / Koos vanaisaga”

  • Piltide vaatamiseks kliki maakonna nimel.
  • Sealt eadasi asula ja vali lasteaed mille pilte vaadata.
  • Tagasi makonna valiku juurde saad klikkides üleval lingi ribal maakonna lingil.
  • Saad esitatud pilte hinnata 1-5 skaalal.

Pildigalerii all on EPÜL ja partnerite pühendused ning kommentaarid.

EPÜL volikogu avaldus 17. mail 2011 Riigikogu erakondadele

EPÜL volikogu avaldus 17.mail 2011 Riigikogu erakondadele

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu volikogu

Avaldus

Riigikogus esindatud erakondadele

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu(EPÜL) volikogu arutas 17.mail 2011. palgalt võetava pensionikindlustuseks määratud sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamist alates 4000 eurost.

EPÜL volikogu leidis, et ülempiiri kehtestamine vähendab laekumisi riiklikku pensionikindlustusse vähemalt 4-5 % . Sellega rikutakse Eesti inimeste võrdse kohtlemise printsiipi ja seda olukorras, kus meie sotsiaalkaitsekulud suhtena SKP-sse on madalaimad Euroopa Liidus. Sotsiaalkaitse probleemid süvenevad ja seda eriti pensionäride osas. Pensionäri igapäeva kulud ( toit, eluase, transport, tervishoid jne) on jõudnud 92%-i keskmisest pensionist.

Peab olema eriline kujutlusvõime, et sotsiaalmaksu pensioniosale ülempiiri kehtestamine stimuleerib ettevõtjat palkama kõrgepalgalisi spetsialiste. Ettevõtlust tuleb arendada ja toetada selleks ettenähtud vahenditest, mitte peost suhu elavate pensionäride arvelt.

Viimastel aastatel on toimunud hindade ülikiire tõus, mis otseselt mõjutab pensionäre. Iga teine üksi elav pensionär elab alla vaesuspiiri. Enne valimisi lubati, et elektrihinda ei tõsteta. Tänaseks päevaks on Konkurentsiamet kinnitanud Eesti Energia Jaotusvõrgule võrguteenustasude 13% hinnatõusu alates 1. augustist 2011.a.

1. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu volikogu leiab, et sotsiaalmaksule ülempiiri kehtestamine ei ole põhjendatud ja sellest tuleb loobuda.

2. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu volikogu leiab, et toimuva kiire hinnatõusu tingimustes on pensionäridel õigustatud ootus pensionide erakorraliseks tõusuks või sellele vastavaks kompensatsiooniks.