Eesmärgid

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu eesmärgid

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu tegevuse eesmärk on oma liikmete ja toetajaskonna ühiste väärtuste ja nende õiguste kaitse, sotsiaalse turvalisuse tagamine, abivajajate hoolekande edendamine.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit Eesti suurima pensionäride organisatsioonina, toetub koostööle valitsusasutuste, riigikogu komisjonide, teiste kolmanda sektori organisatsioonidega, tugevdamaks põlvkondade vahelist solidaarsust. Taotleme oma ettepanekute arutelu ja analüüsi Vanemaealiste Poliitika Komisjonis. Kaasamaks pensionäre kohalike pensionäride otsustusprotsessidesse, taotleme kestvalt Eakate Nõukogude, kui mittepoliitiliete institutsioonide seadustamist.

Aktiivsena Vananemise Strateegia suundumustele järgneva praktilise tegevuse kaudu, s.h.elukestva õppe võimetekohase organiseerimise ja harrastustega tegelemiseks soodsate tingimuste loomise kaudu, toetada töövalmiduse säilimist.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit organiseerib tasuta õigusabi osutamist 9-s linnas/vallas. Standardsituatsioonide kirjelduse ja nõuannetega saab tutvuda kodulehel.

Huvitavamaid oma Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvülikooli loenguid eksponeerime ka internetis.

Kasutades uusi tehnoloogilisi võimalusi arendame oma liikmesorganisatsioonide koostööd, motiveerides neid kasutama sotsiaalmeedia võimalusi.

Oma  tegevuses osutame suurt tähelepanu rahvusvahelisele koostööle. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit kuulub üleeuroopalisse vanemaealiste organisatsiooni AGE-Platform Europe.

AGE-Platform Europe liikmesorganisatsioonidesse kuulub üle 40 milj.Euroopa vanemaealise inimese.

Europarlamendi valimisteks võtsime kõik koos  vastu üleeuroopalise manifesti.

Manifest nõudis muuhulgas:

* Vanemaealiste diskrimineerimise lõpetamist tööturul, finantsorganisatsioonides ja  tervishoius.

*  Tingimuste loomist, et praeguses digiühiskonnas oleks asjaajamne võimalik ka nendel, kellel puudub tehnoloogiline võimekus või digioskused.

*  Piisav pension peab võimaldama väärika toimetuleku pensionieas