Ankeetküsitlus 2013

Eesti eakate tulude-kulude ja vajaduste ankeetküsitlus 2013

Sisuliseks eakate huvide eest seismiseks on vaja täpselt teada, millised on nende vajadused ja võimalused praeguses Eesti ühiskonnas. Tõhusamaks suhtlemiseks valitsuse ja parlamendiga korraldab EPÜL uuringu eakate inimeste sissetulekute, kulutuste ja vajaduste kohta. Uuringu alusel koostame tegelikkusele tugineva ülevaate eakate elatustasemest ja vajadustest, millele tugineme oma edasistes ettepanekutes pensionisüsteemi täiendamise kohta.Uuring on anonüümne ja kasutatakse üldistatud andmeid. Oleme tänulikud, kui leiate aega ja tahtmist uuringus osaleda. Valitud vastus märgistage palun risti või linnukesega, avatud vastustega küsimuste puhul kirjutage konkreetne vastus. Kui Teil ei õnnestu küsitluse täitmine siin siis proovige otselingil siin: EPÜL Ankeetküstlus eakatele 2013. 

Kui Teie lähedastel eakatel puudub ligipääs internetile palume küsitlus välja trükkida ja edastada eakatele. Täidetud küsimustik palume saata postiaadressil  Paldiski mnt. 36a, 10612 Tallinn või skaneerituna  epostiadresil epyleaps@gmail.com. Täidetud küsimustikke ootame kuni 31.05.2013 Allalaaditav trükiversioon on siin : EPÜL eakate tulude-kulude ankeetküsitlus 2013

Suur tänu abi eest!

EPÜL


* Kohustuslik väli
1. Teie sugu *
2. Teie vanus (aastates) *
3. Teie eluase asub *
Elukoht
4. Kas elate *
5. Kellega elate
6. Milline on Teie sissetulek keskmiselt kuus (tulumaks maha arvatud) *
Vanaduspension

lisasissetulek (kui on)

7. Millest koosneb Teie lisasissetulek (kui on)
7.1 palk (tööl käies)

7.2 lastepoolne toetus

7.3 muu

8. Millele kulub Teie sissetulek (keskmiselt kuus)
8.1 toit (toiduained, joogid, söömine väljaspool kodu)

8.2 eluasemekulud (üür, hooldus- ja halduskulud, kindlustus, elekter, vesi, telefon, (ka mobiiltelefon), TV, prügivedu, maamaks jne)

8.3 hügeeni- ja majapidamistarbed

8.4 kultuuriüritused (teater, kino, kontsert)

8.5 raamatud

8.6 tervishoid (sh. ravimid)

8.7 transport (üldkasutatav)

8.8 transport oma sõiduvahendiga (sh. liikluskindlustus, bensiin, hooldus jne)

8.9 toetan last (lapsi) ja lapselast (lapselapsi)

9. Millele kulub Teie sissetulek (keskmiselt aastas)
9.1 eluaseme remondikulud

9.2 rõivad, jalatsid

9.4 turism

9.5 majapidamisseadmed, mööbel, koduelektroonika

10. Kuidas hindate oma toidukorvi
Kui palju vajaksite täiendavat sissetulekut järgnevateks kuludeks (keskmiselt aastas)
11.1 toit

11.2 eluasemekulud

11.3 eluaseme remont

11.4 rõivad, jalatsid

11.5 kultuuriüritused, ajakirjandus, raamatud

11.6 transport (üldkasutatav)

11.7 transport oma sõiduvahendiga

11.8 tervishoid, ravimid

11.9 turism

11.10 majapidamisseadmed, koduelektroonika

11.11 muu (märkida millised)

12. Palume märkida, millistele toiduainetele teeksite võimalusel täiendavaid kulutusi
.
13. Kas Teil on arvuti või selle vaba kasutamise võimalus
14. Kas vajate arvutialast väljaõpet
15. Milline peaks olema vanaduspension, mis tagaks Teie vajaduste rahuldamise inimväärsel tasemel

16. Kuidas olete rahul Eesti pensionäride organisatsioonide tööga? Mida muuta nende töös?
(näitks: viia nad riiklikult finantseeritavaks, hõlmata enam pensionäre, luua oma eraettevõtluse baasil pansionaate, hooldekodusid arendada pensionäride seotust väike ja mikroettevõtlusega jne, )

Täname vastajaid EPÜL poolt

Küsimustikule vastamise tähtaeg on 31. mai 2013 Kõik vastajad on anonüümsed ja isikuandmeid selle küsimustiku täitmisel ei koguta ega töödelda.
——————————————————————————————–
Küsitlusele vastamine on lõppenud!
Tulemused avaldame meie kodulehel ja meedia vahendusel.
Lae küsitluse tulemused alla PDF formaadis EPÜL ankeetküsitlus 2013