Üldinfo

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (EPÜL) ühendab endas 37 pensionäride organisatsiooni üle terve Eesti. EPÜL allorganisatsioonides on kokku umbes 30 000 teotahtelist, asjalikku ja poliitliselt aktiivset eakat liiget.

EPÜL liikmete tegevused

 • Maakondade ja regioonide vahelised ühisüritused, suhtlemine, ühiste probleemide arutelud.
 • Kohtumised Riigikogu liikmete ja kohalike omavalitsuste juhtidega.
 • Osalemine kohalike omavalitsuste otsustusprotsessides sotsiaalpartnerina.
 • Rahvusvaheline koostöö Euroopas laiemalt (AGE Platform) ja kitsamalt lähinaabrite Läti, Leedu, Soome ja Rootsiga.
 • Vabatahtlike ürituste korraldamine.
 • Käsitööringid.
 • Keeleõpperingid.
 • Keemikute Klubi (Tartu).
 • Elulooringid.
 • Lauluklubi.
 • Tantsuklubi.
 • Humanitaaria klubi.
 • Hobiklubid.
 • Reisiklubid.