Tutvustus

MTÜ Hiiumaa Pensionäride Ühendus koondab Hiiumaa eakad ühe mütsi alla ja püüab pakkuda erinevaid vaba aja veetmise võimalusi läbi seltside ja seltsingute, mis on moodustunud endiste valdade territooriumitel. Kõigil koostegemise kogemusi kahekümne ja rohkema aasta jagu. Aktiivselt käiakse laulu-ja tantsuringides, tehakse koos käsitööd ja õpitakse uusi tarkusi noorematelt. Maakonna kevadkontsert ja suvine memme-taadi päev on saanud traditsiooniks. Tähistame ühiselt ka eakate päeva. Igal suvel on kahepäevane ekskursioon erinevatesse Eesti paikadesse. Lisaks veel piirkondlike seltside väljasõidud ja ühised ettevõtmised tähistamaks rahvakalendri tähtpäevi nagu kadripäev, mardipäev, ülestõusmispühad jne. Meie eakad võtavad aktiivselt osa ka kõikidest maakonnas korraldatavatest üritustest nagu maakondlik tantsupäev , sest paljud osalevad memmede tantsurühmades ja muidugi külastatakse kontserte ja teatrietendusi mis saarele tuuakse.