Avaleht

Tere tulemast Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu kodulehele!

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on Eesti suurim eakate inimeste esindusorganisatsioon.
Me seisame eakate igapäevase toimetuleku ja nende huvide kaitsmise eest, õigluse ja solidaarsuse eest ühiskonnas.

Eestis elab umbes 330 000 vanaduspensionäri. See annab meile suure poliitilise mõjujõu, mis möödunud sajandi lõpukümnendi väikse sündivuse tõttu veelgi suureneb.
Siiani ei ole pensionäridega  kui poliitiliste otsuste mõjutajatega ja olulise tarbijagrupiga eriti arvestatud. See olukord peab muutuma ning EPÜL aitab eakaid väärtustavatele muutustele igati kaasa.

Argipäev moodustub väikestest asjadest, võimest nendest aru saada ja soovist haarata kinni avanevatest võimalustest. Suuremalt jaolt sõltub see meist endist.

Kui lööme käega ja arvame, et meid ei kuulata, siis meid ei kuulatagi. Kui avaldame arvamust, teeme ettepanekuid, nõuame Eesti suurima vanusegrupiga arvestamist, siis lõppude lõpuks hakatakse meid tõsiselt võtma.

Oma õiguste kaitsmisel peab esimesed sammud astuma ise. Selleks tingimuste loomine, sarnaste huvide ja vajadustega inimeste kokkuviimine, tugeva ning teotahtelise võrgustiku loomine – just selleks ongi olemas Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.