Avaleht

Daamid ja härrad, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu liikmed, Eesti pensionärid!

20.augustil täitub 30 aastat  Eesti iseseisvuse taastamisest. Meie põlvkonna inimesed, praegused pensionärid, olid 80-ndate teises pooles ja 90-ndate alguses, väljendades  rahvalikus kõnepruugis, tegijad.  

Me oleme ikka väga tublid! 80-ndate keskel nägime esimest korda personaalarvuteid, aga  90-ndate alguses asutasime juba ettevõtteid nagu kapitalistid muiste.

Suurusjärgus 25% vanaduspensionäridest töötavad  ka praegu ühel või teisel moel.

Seni ei ole pensionäre kaasatud  menetlusprotsessidesse enne oluliste, ka pensionäride elu-olu puudutavate otsuste langetamist. Informeeritakse tagantjärele. Eesti Pensionäride Ühenduste Liit taotleb Eakate Nõukogude  kui mittepoliitilise institutsiooni seadustamist kohalike omavalitsuste juurde, analoogiliselt Noorte Volikogudega. Lähiriikides on need  ammu olemas, näiteks  Norras juba aastast 1992, Soomes 2012.

Avaldame arvamust, teeme ettepanekuid, nõuame ühe suurima ühiskonnagrupi  ja ka suure tarbijagrupi arvamuste ja vajadustega  arvestamist. Ka digiajastul peab olema võimalus vajadusel ajada asjad korda paberkandjal , sest igal pensionäril ei ole arvutikasutamise võimalust ja igaühe taskus pole ka nutitelefoni.

Oma õiguste kaitsmisel tuleb esimesed sammud astuda ise.

Teist aastat kestab pensionäride vastupanu koroonale.  Suurbritannia näitel  on näha, et efektiivseim vorm võitluseks pandeemiaga  on vaktsineerimine.

Head eakaaslased, minge kindlasti vaktsineerima! Siis on lootust, et me ei pea jälle  vabatahtlikult sunniviisilises koduarestis istuma.

Lugupeetud Tallinna Kolmanda Nooruse Ülikooli kuulajad!

Viimaste nädalate  nakatunute arvu suurenemine on ärevusttekitav  ei anna selgust loengutega alustamise aja  suhtes.

Külastage oma ja Tallinna Pensionäride Ühenduste Liidu kodulehte.  Avaldame täpsustava informatsiooni operatiivselt.

——————————————————————————————————–

Tere tulemast Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu kodulehele!

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on Eesti suurim eakate inimeste esindusorganisatsioon.
Me seisame eakate igapäevase toimetuleku ja nende huvide kaitsmise eest, õigluse ja solidaarsuse eest ühiskonnas.

Eestis elab umbes 300 000 vanaduspensionäri. Viimase rahvaloenduse andmetel on meid, pensionäre, veerand kogu Eesti elanikkonnast. See annab meile suure poliitilise mõjujõu, mis möödunud sajandi lõpukümnendi väikse sündivuse tõttu veelgi suureneb.
Siiani ei ole pensionäre kui poliitiliste otsuste mõjutajaid ning olulisi tarbijaid kuigi kõrge au sees peetud. See olukord muutub ning EPÜL aitab eakaid väärtustavatele muutustele igati kaasa.

Argipäev moodustub väikestest asjadest, võimest nendest aru saada ja soovist haarata kinni avanevatest võimalustest. Suuremalt jaolt – kuigi mitte alati – sõltub see meist endist.

Kui lööme käega ja arvame, et meid ei kuulata, siis meid ei kuulatagi. Kui avaldame arvamust, teeme ettepanekuid, nõuame Eesti suurima vanusegrupiga arvestamist, siis lõppude lõpuks hakatakse meid tõsiselt võtma.

Oma õiguste kaitsmisel peab esimesed sammud astuma ise. Selleks tingimuste loomine, sarnaste huvide ja vajadustega inimeste kokkuviimine, tugeva ning teotahtelise võrgustiku loomine – just selleks ongi olemas Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.