Avaleht

Head Kolmanda Nooruse kuulajad

Kahjuks ei ole viimaste nädalate ja päevade areng toonud viiruse osas midagi rõõmustavat. 

Positiivselt nakatunute arv ööpäevas on ju isegi üle 60 ning see on tugevalt Tallinna keskne.

Seega oleme sunnitud meie tervise huvides lükkama auditooriumis loengutega võimalikku alustamist novembrisse.

Aga ootame, mida toob oktoober?

Püsigem terved!”

Lugupeetud Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu liikmed, Eesti pensionärid!

Aeg on meie põlvkonna ette toonud kõike, alates Stalini repressiooonidest, Balti ketist, Nõukogude Liidu lagunemisest kuni nüüd siis ka koroonaviiruse pandeemia.

Kuna 60+ inimesi loetakse riskirühmaks, peame mõistlikult käituma. Mitte käima kohtades, kus on suurem oht nakatuda.

Kohalik omavalitsus peab kindlustama üksikutele eakatele või haigetele toidu, ravimid ja hoolduse.  Helistada tuleb linna-või vallavalitsusse, või otse sotsiaaltöötajatele.

Haigusnähtude ilmnemisel helistada perearstile.

Üldinfo viiruse kohta telefonil 1247

Nõuandetelefon 1220

Kiirabi 112

Kui näete üksikuid pensionäre poes või apteegis küsige kohalikust omavalitsusest, kuidas on korraldatud riskigrupi varustamine toidu, ravimite ja hooldusega.

Leppige kokku tuttavatega, et helistate neile iga päev kindlal kelleajal. See võimaldab kindlaks teha, kas Teiega on kõik korras.

Lapsed ja lapselapsed, vanavanemad ootavad Teie kõnesid.  

Tere tulemast Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu kodulehele!

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on Eesti suurim eakate inimeste esindusorganisatsioon.
Me seisame eakate igapäevase toimetuleku ja nende huvide kaitsmise eest, õigluse ja solidaarsuse eest ühiskonnas.

Eestis elab umbes 300 000 vanaduspensionäri. Viimase rahvaloenduse andmetel on meid, pensionäre, veerand kogu Eesti elanikkonnast. See annab meile suure poliitilise mõjujõu, mis möödunud sajandi lõpukümnendi väikse sündivuse tõttu veelgi suureneb.
Siiani ei ole pensionäre kui poliitiliste otsuste mõjutajaid ning olulisi tarbijaid kuigi kõrge au sees peetud. See olukord muutub ning EPÜL aitab eakaid väärtustavatele muutustele igati kaasa.

Argipäev moodustub väikestest asjadest, võimest nendest aru saada ja soovist haarata kinni avanevatest võimalustest. Suuremalt jaolt – kuigi mitte alati – sõltub see meist endist.

Kui lööme käega ja arvame, et meid ei kuulata, siis meid ei kuulatagi. Kui avaldame arvamust, teeme ettepanekuid, nõuame Eesti suurima vanusegrupiga arvestamist, siis lõppude lõpuks hakatakse meid tõsiselt võtma.

Oma õiguste kaitsmisel peab esimesed sammud astuma ise. Selleks tingimuste loomine, sarnaste huvide ja vajadustega inimeste kokkuviimine, tugeva ning teotahtelise võrgustiku loomine – just selleks ongi olemas Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.