Ajalugu

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu (EPÜL) ajalugu

Eesti Pensionäride Liit (EPL) asutati 3. oktoobril 1990. aastal Hagi Šeini, Valve Raudnaski ja Marju Lauristini eestvedamisel. Algselt oli EPL eneseabi- ja heategevusorganisatsioon.

Liitu võisid kuuluda kõik selleks soovi avaldanud pensionärid, sõltumata nende poliitilisest kuuluvusest ja usulistest vaadetest. Tingimuseks oli vaid lojaalsus Eesti Vabariigile ning selle seaduste ja EPL-i põhikirja tunnustamine.

Eesmärgiks oli oma liikmete huvide kaitsmine, eakatele inimestele inimväärse vanaduspõlve ja sotsiaalse turvalisuse tagamine, seltsitegevuse ning hoolekande arendamine.

Eesti Pensionäride Ühendus (EPÜ) moodustati 27. septembril 1990. aastal.

Alates 6. märtsist 2007 tegutsevad Eesti Pensionäride Liit ja Eesti Pensionäride Ühendus koos nimetuse Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (EPÜL) all.