Tutvustus

Pärnu Pensionäride Liidu tegevusest

 Pärnu Pensionäride Liit  on linna suurim eakate organisatsioon – meie liikmete arv on regulaarselt seitsme-kaheksa tuhande vahel. Põhikirja kohaselt on meie liikmed  tavalised pensionärid, kellest enamus on oma tööperioodi lõpetanud ja viibivad väljateenitud puhkusel. Nad on eluajal oma maksud maksnud, sisuliselt kogunud pensioniosakuid ja võiks nüüd rahulikult puhata. Paljud siiski töötavad edasi ja meie inimestele on see loomulik, sest kui tervist on ja pension väike – tuleb lisa teenida.  Eesti pensionär on statistika kohaselt  kõige vaesem  Euroopa liidus, nende andmetel 46 protsenti meie pensionäridest elab vaesuses  – see näitaja on viie viimase hulgas Euroopas, isegi  kõige viimane, kuna me elame põhjamaal ja meie kulutused eluasemele ja riietele on palju suuremad kui lõunapoolsetes. Suur langus on olnud pidev ja algas juba 2000 aastate keskel.

Liidu tegevusest võtavad osa need pensionärid, kes on veel võimelised iseseisva eluga toime tulema, elavad omas kodus, mis ongi inimesele kõige tähtsam ja omasem, nad on aktiivse hoiakuga ja tahavad teha vabatahtliku tööd. Liidu eesmärgiks on eakate huvide kaitsmine, nende kaasamine ühiskonna ellu. Peamised tegevussuunad on luua selleks võimalusi  – toetada iseseisvat toimetulekut ja ligipääsu erinevatele hüvedele. Mõnikord küll  mõeldakse ja seostatakse eakate maja rohkem isetegevusega nagu on kultuurikeskused linnaosades, aga meie töö on laiem kui laul ja tants – sõnaga isetegevus. Loomulikult on vaba aja veetmise mitmesugustes ringides, huvitegevuses ja klubides  väga tähtis sotsialiseerumisel ja enda vormis hoidmisel. Elu näitab, et need inimesed on tervemad ja elavad kauem kui kodusistujad, nad on rohkem eluga rahul. Liidul on mitmesuguseid ringe, klubisid, endiste töökollektiivide seltsinguid, võimlemisgruppe jms. seltsinguid paarikümne ümber ja tuleb vee juurdegi – organiseerimisel on tervisliku toitlumise  ring. Ringijuhid  töötavad meil tasuta nagu ka juhatuse liikmed.

Isetegevuse kõrval  abistame eakaid elu-olu korraldamisel, kaitseme igati nende huve, nõustame juriidilistes ja sotsiaalküsimustes, korraldame õppusi, külastame haigeid ja abivajajaid, tähistame tähtpäevi, lisaks  ekskursioonid, jututuba, ühislaulmine…

Meie töötame ka selle nimel, et pikeneks tervena elatud aastad , et pensionärid naaseks tööturule, pensionärid ongi suur tööjõureserv – oleks aga sobivaid vähendatud tööajaga kohti ja ka paremat suhtumist.

Oma töös lähtume  PPL põhikirjast  ja Eesti Vabariigi kavast „Aktiivsena vananemise programm 2013-2020“, kus toonitatakse eriti inimeste kodunt väljatoomist rahva hulka, arendades sotsiaalseid võrgusikke.

Meie ringide ja huvitegevuse, samuti juhatuse töö ja õigusabi on märgitud positiivselt ära  linna kui ka  vabariigi ulatuses – aukirjade ja meenetega. Meie tänusõnad kuuluvad kõikidele, kes võtavad osa liidu tegevusest, kui muud ei saa, siis kasvõi tulevad koosolekutele või kontsertidele, aga  mõnd tahaks kohe tänada nimeliselt. Krista Jalango – juhib ansambleid Maarjahein ja Kadri, kes igal aastal tulevad ülevaatustel auhinnalistele kohtadele ja esinesid sügisel Eakate festivalil, said tänukirja. Maakonna ülevaatusel sai Maarjahein teise koha. Timo Dreimann – noor muusik, on humoorikas ja meie naised kenasti leelotama pannud. Timo on olnud suureks abiks ühislaulmiste korraldamisel. Milvi Paas – juhib käsitööringi, tema on meie liidu raudvara – algusest peale ja olgu ta ka edasi, kuigi paljud vahetuvad. Meida Toomsalu –oli  kassapidaja, täpne ja sõnakas ja tal on kord tip-top majas ja naiskoori vanemana. Urve Hunt – tal on palju tööd – õnnitlused, sekretär-protokollija, ekskursioonid. Tegelikult on ta raamatupidaja kutsega ja sobib uude kooseisu raamatupidajaks? Heino Merilaine – juhib osavus- ja lauamängude klubi, mida on ka uudse algatusena vabariigis eakate festivalil ära märgitud ja aukiri antud. Nad käivad võistlustel ja saavad ikka esikohti. Ostsime neile linna abiga lauatenniselaua ja nad on selle üle väga õnnelikud ning mängivad usinasti. Ella Raudsepp – temal oli   mais 100. aasta sünnipäev ja ikka käib ta jõudumööda meie üritustel, ta on kauaaegne käsitööringi liige, käib võimlemas.

Kõiki ei jõua üles lugeda, tublisid on palju ja minu arvates on need inimese kuldaväärt, kes teevad ühiskondlikku tööd ja on aktiivsed ja ma hindan nende inimeste sõbralikkust ja töökust väga. Aga ikkagi ei tohi lasta endale peale astuda, vaid enese eest tuleb võidelda – iga inimene olgu ta noor või vana on meile vajalik ja väärikas.

 Märgin  veel, et kõige rohkem oleme me saanud toetust Pärnu linnalt, veidi ka EPÜL-ilt. Linnalt saame toetust  teatrisaali üüriks 2 X aastas, tegevustoetuseks 1500  1x aastas, ka veidi ringidele, igale mõned sajad.   Nemad on ulatanud meile abikäe ja selle eest oleme me tänulikud.

Olenemata sotsiaalsetest meeleoludest ja vaatamata sellele, et ühiskonnas on veel ebaõiglust, on eakas inimene harjunud olema lojaalne, täitma täpselt seadusi ja eeskirju. Me oleme paberitesse ja kohustustesse uppunud. Inimesed on stressis, juhtub palju õnnetusi, tarbitakse alkoholi,  kuritegevus jm. negatiivsed nähud ühiskonnas. Muutusi on vaja,  et   lõhe  majanduslikus olukorras inimeste vahel, nagu praegu on, väheneks, et kõik oleks terved ja õnneliku s.h. ka vanad. See on meie soov.

Maire Miglai,  EPÜL juhatuse liige