EPÜL Küsitlus – “Aktiivsena vananemise strateegia”

Lugupeetud EPÜL-i organisatsiooni liige!

EPÜL võttis aktiivselt osa Aktiivsena Vananemise Strateegia väljatöötamisest ja soovib seda ka praktiliseslt ellu viia edendades ühiskondlikku aktiiivsust ja sidusust ning inimeste empaatiavõimet. Ühe mõjuka osa sellest tegevusest moodustab ka Balti riikide pensionäride organisatsioonide ühisprojekt ,,Vanuse ei ole takistuseks“.

Et välja selgitada momendi olukord ja võimalikud koostööaldid aktiivsed vanemaealised, soovime viia läbi küsitluse oma alliikmete hulgas.

Palume siiralt küsimustikule vastata.

Palun märkige oma vanus

Palun märkige oma haridustase

Palun märkige oma elukoht
Palun märkida maakond

Kuidas hindate oma majanduslikku olukorda
Palun märkida vastus skaalal 1-5
Väga kehv
Väga hea
Teie kogemus arvutikasutajana
Palun märkida vastus skaalal 1-5
Algaja
Edasijõudnu
Kasutan järgmiseid e-teenuseid
Palun märkida sobivad variandid
Juhul kui kasutate netipanka, kas pangateenus on teie jaoks rahuldav?
Kas osalete sotsiaalmeedias?
Facebook, twitter, Geni jms
Juhul kui vastasite eelmisele küsimusele eitavalt, palun märkige, kas soovite sotsiaalmeedias osaleda
Kui vastasite eelnevale küsimusele jaatavalt, jätke küsimus vahele
Kas vajate sotsiaalmeedia/andmekaitse koolitust?
Kas olete poliitiliselt aktiivne?
Palun märkige oma erakonnakuuluvus

Kas erakondade tähelepanu eakate soovidele ja vajadustele on piisav?
Soovi korral lisage oma kommentaar
Kas toetate Eakate Nõukogu loomist kohalike omavalitsuste juurde?
Soovi korral lisage oma kommentaar
Kas pensionäride erakonna kaudu oleksid eakate huvid paremini esindatud?
Soovi korral lisage oma kommentaar
Kuidas hindate oma organisatsiooni liikmete vahelist infovahetust (märkida juhul kui kuulute erakonda)
Palun märkige vastus skaalal 1-5
Väga kehv
Väga hea
Kas saate piisavalt informatsiooni EPÜL tegevuse kohta?
Kas soovid anda oma e-maili aadressi EPÜL andmepanka?
Palun kirjutage oma e-maili aadress vastuselahtrisse