Tutvustus

MTÜ Tallinna Pensionäride Ühendus on ühiskondlikel alustel ilma palgalise tööjõuta  töötav organisatsioon. Tallinna Pensionäride Ühendus sai oma nime 1997.aastal enne oli Tallinna Pensionäride ja Veteranide Ühendus. Algul toimusid  koolitus-,  taidlus-, käsitöö- ja muud ringid ühenduse juures ja koordineerimisel. Ajapikku linnaosade sotsiaalkeskuste arenemisega  on kõik ringid kolinud sotsiaalkeskuste juurde. Linnaosas toimuvate ürituste kohta saab infot linnaosade  lehtedest ja sotsiaalkeskuste kodulehtedelt ja TPÜ kodulehelt.