Tutvustus

Tutvustus

 Harjumaa Pensionäride Ühenduse eesmärk on eakate MTÜ-de,

klubide, seltside koostöö.

Eakate inimeste sotsiaalse ja majandusliku turvalisuse toetamine

Kodanikuühiskonna liikmena osaleda / vastavalt võimetele /

kultuuripärandi hoidjana

HPÜ  luua eakatele inimestele eneseteostamise võimalusi,

organiseerida teabepäevi, taidlus- ja huviringe ning

muid kultuurilisi üritusi.

HPÜ  rahalised võimalused sõltuvad Eesti Pensionäride Ühenduste

Liidu ja esitatud projektidele rahaliste vahendite eraldamisest

 

HPÜ on kavas aidata kaasa eakate elukvaliteedi parandamisele

ja koostöös kohalike omavalitsustega aidata kaasa eakate

sotsiaalteenuste täiendamisele vastavuses individuaalsetele vajadustele