Tutvustus

Image may contain: text that says 'HARJUMAA ΕΑΚΑΤΕ PÄEV „KÖIGILE, KEL NOORUS HINGES" ÄÄSMÄE KÜLAPLATSIL 08. augustil 2020 algusega KELL 12.00 kontsert Jalakeerutuseks pakuvad muusikat Toomas Tauri Anni Kontaktisikud: Olvi Suurkütt Ago Kokser mob 51922211 5066573 Ürituse orienteeruv lőpp 16.00 Üritusetoetajad: EPUL Pensionärid Ühendust Estonian Association ofPensioners' Societies Saue vald HOL UTE KOHALIKUOMAALGATUSE PROGRAMM'

Tutvustus

 Harjumaa Pensionäride Ühenduse eesmärk on eakate MTÜ-de, klubide, seltside koostöö.

Eakate inimeste sotsiaalse ja majandusliku turvalisuse toetamine Kodanikuühiskonna liikmena osaleda / vastavalt võimetele / kultuuripärandi hoidjana

HPÜ  luua eakatele inimestele eneseteostamise võimalusi, organiseerida teabepäevi, taidlus- ja huviringe ning muid kultuurilisi üritusi.

HPÜ  rahalised võimalused sõltuvad Eesti Pensionäride Ühenduste

Liidu ja esitatud projektidele rahaliste vahendite eraldamisest

HPÜ on kavas aidata kaasa eakate elukvaliteedi parandamisele ja koostöös kohalike omavalitsustega aidata kaasa eakate sotsiaalteenuste täiendamisele vastavuses individuaalsetele vajadustele