Tutvustus

Tutvustus

 Harjumaa Pensionäride Ühenduse eesmärk on eakate MTÜ-de, klubide, seltside koostöö.

Eakate inimeste sotsiaalse ja majandusliku turvalisuse toetamine Kodanikuühiskonna liikmena osaleda / vastavalt võimetele / kultuuripärandi hoidjana

HPÜ  luua eakatele inimestele eneseteostamise võimalusi, organiseerida teabepäevi, taidlus- ja huviringe ning muid kultuurilisi üritusi.

HPÜ  rahalised võimalused sõltuvad Eesti Pensionäride Ühenduste

Liidu ja esitatud projektidele rahaliste vahendite eraldamisest

HPÜ on kavas aidata kaasa eakate elukvaliteedi parandamisele ja koostöös kohalike omavalitsustega aidata kaasa eakate sotsiaalteenuste täiendamisele vastavuses individuaalsetele vajadustele