Aasta 2012

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu tegevusest

                                      2012.  aastal

 • 26. veebruaril toimus Eesti Iseseisvuspäeva kontsert Mustapeade Majas.
 •  8.-9. veebruaril toimus Stockholmis 9. Põhja-Euroopa riigi peaministrite kohtumine. Kokkusaamisele oli Eesti Pensionäride Ühenduste Liidust  kutsutud V. Mikkal, kes esines ettekandega „Aktiivsena vananemine ja eakate kaasamine tööturule“.
 •  19. aprillil toimus Riigikogus aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse kui olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

 

Aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aasta teemaga seoses toimus

 • 27. aprillil Tallinnas rahvusvaheline konverents. Konverentsil osalesid lisaks EPÜL liikmetele Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad ning pensionäride esindajad Soomest, Rootsist, Lätist ja Leedust. Võtmeettekande pidas Vabariigi President  Toomas Hendrik Ilves.
 •  5. mail osalesime „Teeme ära“ talgupäevadel.

 

 •  Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on järjepidevalt hoidnud oma tähelepanu all energeetikaga seonduvaid küsimusi. 30. mail esitas EPÜL juhatuse esimees Andres Ergma volikogu koosolekul  avaliku pöördumise elektrihinna järsu tõusu üle elektrituru avamisel 2013. aastal.
 •  Jätkame 2011. aastal edukalt alustatud projekti „Vaata hindu“.
 •  Kavas on üleriigilise laste joonistusvõistluse korraldamine teemal  „Koos vanaema/ Koos vanaisaga“.
 •  Jätkub tasuta õigusabi andmine eakatele inimestele. 2012. aastal liitus EPÜL-ga Tartu jurist.
 •  Jätkub EPÜL tihe koostöö Kolmanda Nooruse Rahvaülikooliga.
 •  Teeme koostööd ja osaleme Sotsiaalministeeriumi Eakate Poliitika Komisjonis.
 •  Oleme esindatud Eesti Haigekassa Nõukogus.
 •  Koostöö 39  piirkondlike organisatsioonidega on pidev. Oleme osalenud piirkondlike organisatsioonide korraldatud üritustel.
 •  16. augustil toimus EPÜL juhatuse liikmetele sõit Soome, kus kohtuti Soome pensionäride organisatsiooniga.