Liikmed

Jrk nr Organisatsiooni nimetus Juht
Tallinn
0 Eesti Energeetika Veteranide Ühendus www.energiaveteran.ee
1 Tallinna Õpetajate Klubi Härmalõng Vanda Orav
2 Orvuna Kasvanute Liidu Tallinna piirkond Oivo Juhan Kuldbek
3 Aianduse ja Mesinduse Selts Karl Korol
4 Huvialaklubi Raavis Koidula Raudmägi
5 MTÜ Keskpäev Aare Metsjärv
6 MTÜ Puruvanakesed Aili Kogerman
7 Klubi Kristi Maimu Vald
8 Tallinna Pensionäride Ühendus
Harjumaa
9 Loksa Kompass Juri Badmajev
10 Loksa Rannamännid Vaike Reinla,
11 Vasalemma PL organisatsioon Anne Sinijärv
12 Aegviidu Pensionäride Klubi “Kuldne Sügis” Koidu Turgan
13 Harjumaa Pensionäride Ühendus Olvi Suurkütt
Tartu
14 Dotsentide ja teadurite klubi Leida Tuulmets
15 Tartu Eakate Nõukoda Tiina Mürk
16 Pensionäride ühing Vitae Viivi Tarikas
17 Naiskoor  Ave Helle Pedak
18 Tartu pensionäride organisatsoon Kodukotus Malle Salk
19 Tartumaa Pensionäride Ühendus Ilme Rajalo
Ida-Virumaa
20 Kohtla-Järve Pensionäride Liit Ülla Trofimova
21 Narva Eakate Liit Helga Mihelson
22 Ida-Virumaa Pensionäride Ühendus Saima Kasemaa
Lääne-Virumaa
23 Lääne-Virumaa Pensionäride Liit Mihkel Sistok
24 Lääne-Virumaa Pensionäride Ühendus Vaike Sein
Järvamaa
25 Järvamaa Pensionäride Koondis Mare Veermaa
Viljandi
26 Viljandi Pensionäride Liit Matti Raie
27 Viljandimaa Pensionäride Ühendus Hillar Saar
Põlva
28 Põlvamaa Pensionäride Liit Enn Esko
Saaremaa
29 Saaremaa Maakonna Pensionäride Ühendus Tiiu Kallas
Valga
30 Valga Linna Pensionäride Liit Kuldar Paavel
31 Valgamaa Pensionäride Ühendus Taivo Täht
Jõgevamaa
32 Jõgevamaa Pensionäride Ühendus Heino Ilves
Läänemaa
33 Läänemaa Pensionäride Ühendus Reet Kaar
Raplamaa
34 Raplamaa Pensionäride Ühendus Helle Nikonov
Pärnumaa
35 Pärnu Pensionäride Ühendus Hanna Zautina
36 Eakate ühing Elulust Marika Raiend
37 EPL Pärnu Linnaorganisatsioon Milvi Aru
Hiiumaa
38 Hiiumaa Pensionäride Ühendus Eha Karm
39 Võrumaa
Võrumaa Pensionäride Ühendus Avo Veske