Seminar 2012


 

  Põlvkondade vahelise Solidaarsuse Aasta kokkuvõttev seminar Eestis

 25. oktoobril 2012 toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu toel seminar kodanikuühiskonna võimalustest ja rollist tänapäeva ühiskonnas.

 Euroopa Komisjon on pöördunud liikmesmaade kodanike, kohalike omavalitsuste ning kolmanda sektori organisatsioonide poole üleskutsega teha sotsiaalsete võrgustike kaudu ning kõikvõimalike projektide abil koostööd kõigil tasanditel ja seda nii liikmesmaa siseselt kui liikmesmaade vahel. Jätkates 2012. aastal alguse saanud tegevust.

 Ettekannetega esinesid teiste hulgas EMSL-i juht Urmo Kübar, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees Andres Ergma ning mitmete mõjukate kodanikeühenduste liikmed.

    Mailis Ostra Eesti Noorteühenduste Liit pidas kõne noorteühenuse tegevustest arengutest astal 2012. Märkis eakate ehk Vanavanemate olulisuest ühiskonnas. Mailis Ostra rõhutas EPÜL ja Noorteühenduste Liidu koostöö üliolulisust.

      Taavi Kotka  Male Föderatsioon – Kõneles Projektist: Mängi Lapsega Malet. Maleföderatsiooni ülipopulaarne projekt , esimehe kõitev kõne ja saateks ilusad pildid vanavanematest  lastega malet mägimas, oli seminaril osalejate lemmik.

  Telliskivi Seltsist Kaarel Kalvik – Kõneles asumipõhise mittetulundussektori võimalustest aktiiivselt osaleda linnaosa poliitika ning elukeskkonna kujundamisel.

  Valdek Mikkal Kolmanda Nooruse Ülikool – Kõne oli suunatud osalejatele ning tutvustas Komanda Nooruse Ülkooli 2013 aasta plaane ning tegi kokkuvõteid 2012 aastast. Valdek Mikka kutsus kõiki osalejaid liituma Kolmanda Nooruse ülikooliga. Kõne oli äärmiselt ilmekas, akadeemiline ja intelligentne.

  vaatahindu.ee esindaja – Tutvustas vaatahindu.ee arengukava 2012 aasta lõpus ja aastaks 2013. Peatus pikemalt sotsaiaalmeedia võimalustel eakate suhtlemisvõimaluste parandaimiseks.

 

 Seminari kava