Mis on Give&Takecare

Mis on Give&Takecare projekt Suurbritannias?

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimees Andres Ergma ja tegevjuht Rein Tölp kohtusid 15.märtsil Jackie Marshall – Cyrusega. Rohkem kui tunniaja pikkuse vestluse käigus tutvustas Jackie Marshall  meid 2016.aasta veebruaris UK alustatud projektiga Give&Takecare, mille arenduseks on UK valitsus eraldanud 1 Miljon £.Projekt on algatatud Brunelli Ülikooli poolt ja selle juhtideks on Prof.Hainz Wolf ja Dr. Gabriala Spinelli.

Projekti sisuks on innovatiivne plaan, kuidas ühiskonnas parandada eakate inimeste eest hoolitsemist. See projekt peaks suurendama eakate hoolduse mahtu ja parandama perspektiivi järgmiste generatsioonide jaoks, kui nemad omakorda vananevad ja vajavad täiendavat hoolitsust. Skeem kujutab endast järgmist:minu poolt praegu osutatud hooldusabi, toetab mind hiljem. Niisugune skeemi ülesehitus peaks stimuleerima ja motiveerima abistama eakaid ja pakkuma Give&Takecare (edaspidi GTC) pensioni tekkimist vabatahtliku töö tegijatele. Vabatahtliku töö tunnid fikseeritaks. Sellest moodustub individuaalne GTC pensionisüsteemi konto. Hiljem saavad needsamad vabatahtlikud kasutada oma kontol olevaid tunde enda hooldusvajaduste garanteeritud rahuldamiseks, kui nad edaspidises elus seda vajavad. Sa võid aidata eakaid oma elukohas ja nende vabatahtliku töö tundide arvel võivad eakad saada hooldusteenust teises asustatud punktis. Näit Sinu vanemad. Niisugune süsteem peaks toimima täiendava vabatahtliku töö motivaatorina. Alustada võiks lihtsamast: koos käimisest, sõiduteenus, kauplus jne. GTC peaks olema iseseisev institutsioon. Ei ole seotud mingite fondide, kindlustusseltside ja muu taolisega.

Süsteemi ülalpidamise jaoks on vajalik ka mingi abistatava poolt makstav tasu, mis tagaks süsteemi toimimise jätkusuutlikkuse.

Tugevus

Investeering oma tulevikku, mida ei kahjusta inflatsioon. Vastava konto mõõtühik on tund, mis jääb alati tunniks. Eriti kasulike tingimustega investeering

Annab vabatahtliku tegevuse juures ka konkreetset hüve.

Tugevdab sidusust ühiskonnas.

Loob hoolduskrediidi konto sinu vanaduspõlve jaoks.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit kavatseb Sotsiaalministeeriumi juures asuva Vanemaealiste Poliitika Komisjoni istungil teha ettepaneku antud projekti arutada. Meie arvates on UK-s teostatav projekt sobivaks täienduseks ükskõik missuguse tulevase Eesti pensionisüsteemi jaoks. Kui õnnestub, üritame kutsuda lähemas tulevikus komisjoni istungile ettekandega esinema ka UK poolse projektijuhi Dr. Gabriela Spinelli.