Aasta 2014

EESTI PENSIONÄRIDE ÜHENDUSTE LIIT

aastal 2014.

 2014. aastal toimusid 3 juhatuse  ja 2 volikogu koosolekut.

Jätkuvalt anti tasuta õigusabi eakatele Tallinnas, Keilas, Rakveres, Jõgeval, Võrus, Pärnus ja Tartus. Kokku 1242 tundi, konsulteeriti  959 pensionäri.

2014. aastal olid Europarlamendi valimised, mille käigus kohtusime ka kandidaatidega

Kohtumisel I. Tarandiga esitati küsimus ,,… kuidas  kavatsetakse eakate huvide eest seista Europarlamendis?“  Härra I. Tarandi väitel, sellist pensionäride toetusgruppi Europarlamendis ei ole. Tegelikult on Europarlamendis Aktiivsena Vananemise ja Põlvkondade Vahelise Solidaarsuse Intergrupp. Kahjuks Balti riikidest ei ole ühtegi saadikut, kes tahaks eakate probleemidega tegeleda.

Esitasime rea küsimusi Laulu-ja tantsupeo Sihtasutusele nn. soovituslike eapiirangute kohta tantsupeol esinemisele. Meil ei õnnestunud saada sisulisi vastuseid, vaid etteheite, neid nende suures töös mitte segada. Tehti spetsiaalne pöördumine, seoses laulu-ja tantsupeo vanuseklasside määratlemisega.

Toimusid Kodanikuhariduse seminarid  teemal „ Infoohud moodsas maailmas“ Tartus, Jõhvis, Tallinnas, Rakveres  ja Pärnus.

Tehti avaldus puuetega inimeste toetamisest nende võitluses halvasti ettevalmistatud Töövõime reformi vastu.

17. detsembril volikogu koosolekul esines ettekandega Suomen Eläkeliitton esindaja. Oma ettekandes tegi ta lühiülevaate  Soomes tegutsevatest pensionäride organisatsioonidest ja Eakate Nõukogude töödest  ja tegemistest.

Koos teiste Balti riikide pensionäride organisatsioonidega tehti  pöördumise Ukraina toetuseks. Meie toetusavaldus oli ka AGE-Platform Europe Peaassambleel ametliku dokumendina välja antud ja kõigile delegatsioonidele jagatud.

Paralleelset kooseluvormi seadustamist  juhatus ei pooldanud ja oli vastu ka valimisea alandamisele

Moodustati  töörühm, kes töötaks välja ettepanekud olemasoleva pensionisüsteemi reformimiseks sotsiaal-ja rahandusministeeriumi poolt moodustatud juhtrühma jaoks.

Juhatus valis töörühma liikmeteks A. Ergma, R. Kriisi ja A. Kitsingu.

Ministeeriumite poolt esitatud uus põhiline idee on pensionisüsteemi automaatse korrigeerimise mehhanismi väljatöötamine, mis rakendub majandus-finantsilise, demograafilise keskkonna muutuste puhul.

 

EPÜL-i töörühm arutas meile teadaoleva informatsiooni alusel probleeme ja otsustas esitada juhtrühmale järgmised ettepanekud:

1.Viia läbi uuring pensionäride tarbimisstruktuuri kohta (eluase, toit, ravi jne.). Pensionäride tarbimisstruktuuri arvestades on THI teine, kui üldise statistika järgne. THI on tähtis, sest seda võetakse arvesse olemasoleva metoodika järgi pensioniindeksi arvestamisel.

2. Sotsiaalselt jätkusuutlik pension peaks olema 500 € kuus, mis peaks olma  maksuvaba.

3. Asendusmäär peaks olema 65% netopalgast

4. Kindlustusosakute arvestamise metoodika I sambas peaks olema diferentseeritud, solidaarsem ja arvestaks rohkem madalapalgaliste huve.

Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli olulisemaks vormiks on populaarsed TTÜ-s toimuvad loengud, kus esinevad tuntumad TTÜ professorid, arstid, poliitikud. Toimub ka keelte ja kodundusõpe väiksemates gruppides. Pensionäride huvi TKNR loengute külastamise vastu on suur. 2014. aastal toimus 20 planeeritud loengut. Alalisi eelnevalt registreeritud osavõtjaid   on meil 720 inimest.  Loengud toimuvad 2 korda kuus. Osavõtutasu on 15 € aastas.