Unicefi kommentaar

Unicef kommentaar:

“On ju põlvkondade vaheline side just see, mis hoiab koos peresid ja aitab
paremini mõista muudatusi, mis elus toimuvad. Lastele on vanavanemate poolt
pakutav turvalisusetunne ja südamlik hool suures osas kompensatsiooniks
isade-emade igapäevasele kiirusele ja sagedastele eemalolekutele.
Seda oskavad vääriliselt hinnata just väikelapsed, kes oma
vanaemadest-vanaisedest joonistasid südamlikke pilte, mis annavad tunnistust
nende sidemete tugevusest ja ka vajalikkusest.”

Toomas Palu
UNICEF Eesti Rahvuskomitee tegevjuht

Toomas Palu
UNICEF Eesti
Auna 6, 10317 Tallinn
Telefon 6000 300
E-post unicef@unicef.ee
———-
Igale lapsele
tervis, haridus, võrdsus, kaitse
KOOS LASTE HEAKS