EPÜL volikogu avaldus 17. mail 2011 Riigikogu erakondadele

EPÜL volikogu avaldus 17.mail 2011 Riigikogu erakondadele

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu volikogu

Avaldus

Riigikogus esindatud erakondadele

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu(EPÜL) volikogu arutas 17.mail 2011. palgalt võetava pensionikindlustuseks määratud sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamist alates 4000 eurost.

EPÜL volikogu leidis, et ülempiiri kehtestamine vähendab laekumisi riiklikku pensionikindlustusse vähemalt 4-5 % . Sellega rikutakse Eesti inimeste võrdse kohtlemise printsiipi ja seda olukorras, kus meie sotsiaalkaitsekulud suhtena SKP-sse on madalaimad Euroopa Liidus. Sotsiaalkaitse probleemid süvenevad ja seda eriti pensionäride osas. Pensionäri igapäeva kulud ( toit, eluase, transport, tervishoid jne) on jõudnud 92%-i keskmisest pensionist.

Peab olema eriline kujutlusvõime, et sotsiaalmaksu pensioniosale ülempiiri kehtestamine stimuleerib ettevõtjat palkama kõrgepalgalisi spetsialiste. Ettevõtlust tuleb arendada ja toetada selleks ettenähtud vahenditest, mitte peost suhu elavate pensionäride arvelt.

Viimastel aastatel on toimunud hindade ülikiire tõus, mis otseselt mõjutab pensionäre. Iga teine üksi elav pensionär elab alla vaesuspiiri. Enne valimisi lubati, et elektrihinda ei tõsteta. Tänaseks päevaks on Konkurentsiamet kinnitanud Eesti Energia Jaotusvõrgule võrguteenustasude 13% hinnatõusu alates 1. augustist 2011.a.

1. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu volikogu leiab, et sotsiaalmaksule ülempiiri kehtestamine ei ole põhjendatud ja sellest tuleb loobuda.

2. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu volikogu leiab, et toimuva kiire hinnatõusu tingimustes on pensionäridel õigustatud ootus pensionide erakorraliseks tõusuks või sellele vastavaks kompensatsiooniks.