Meedia

EPÜL avaldab pidevalt arvamus- ja elutöölugusid ajalehes Videvik. Samuti avaldab EPÜL pressiteateid ja arvamuslugusid päevapoliitilistel teemadel ning on meediale partneriks eakate temaatika põhjalikul ja mitmekülgsel käsitlemisel.

EPÜL omandas eakatele suunatud ajalehe “Videvik” kaubamärgi ning 20 tegevusaasta arhiivi.

EPÜL on organisatsiooni leht Facebook.com