Avaleht

 

Teade
 Head Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli kuulajad,

Elame jätkuvalt ajal, mil pikaajaliste kavade tegemine on viiruse tõttu raskendatud. Muuhulgas võivad ebameeldivad üllatused tabada meid ka kavandatud lektorite osas.  Seetõttu me ei kirjuta siia praegu veel võimalike lektorite nimesid, kuid nagu ikka püüame kutsuda parimaid lektoreid. 

Küll aga teavitame meie loengute ajagraafiku sügissemestril:

22.09

06.10

20.10

03.11

17.11

01.12

15.12

 

Kõik loengud nagu ikka neljapäeviti kella 14.00st TTÜ aulas.

Esimesel võimalusel lisame nende kuupäevade juurde ka lektorid.

Sulev Mäeltsemees
 
 
——————————————————————————————————————————

 

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu liikmed, Eesti pensionärid!

20.augustil täitus 30 aastat  Eesti iseseisvuse taastamisest. Meie põlvkonna inimesed, praegused pensionärid, olid 80-ndate teises pooles ja 90-ndate alguses väga aktiivsed, võttes osa poliitilistest protsessidest, mis viisid Eesti iseseisvuse taastamiseni. Väljendades  rahvalikus kõnepruugis, olime tegijad.  

Me oleme olnud  ikka väga tublid! 80-ndate keskel nägime esimest korda personaalarvuteid, aga  90-ndate alguses asutasime juba ettevõtteid nagu kapitalistid muiste ……..

Suurusjärgus 25% vanaduspensionäridest töötavad  ka praegu ühel või teisel moel. On valdkondasid, kus pensionäride tööpanus on ülioluline ja nende eemalejäämine tööelust pole mõeldav. Seni ei ole pensionäre kaasatud menetlusprotsessidesse enne oluliste, ka pensionäride toimetulekut puudutavate otsuste tegemist. Otsustest  informeeritakse tagantjärele. Eesti pensionäride Ühenduste Liit taotleb Eakate Nõukogude  kui mittepoliitilise institutsiooni seadustamist kohalike omavalitsuste juurde, analoogiliselt Noorte Volikogudega. Lähiriikides Norras, Soomes, Taanis Saksamaal ja Poolas  toimivad Eakate Nõukogud juba mitmeid aastaid.

Soovime, et meie hääl oleks kuuldav ja meie ettepanekud jõuaksid otsustajateni. Nõuame ühe suurima ühiskonnagrupi ja ka suure tarbijagrupi arvamuste ja vajadustega arvestamist. Näiteks soovime, et ka digiajastul oleks  eakatel võimalus oma asjaajamisi toimetada paberkandjal, sest igal pensionäril ei ole arvuti kasutamise võimalust ja igaühel pole ka nutitelefoni. Sageli on  piinlik kuulata või vaadata eakatele mõeldud reklaame, kus kontaktiks on ainult meiliaadress või kodulehekülg internetis.

Oma õiguste kaitsmisel tuleb esimesed sammud astuda ise.

Viimased aastad on koroona tõttu olnud rasked ka pensionäridele. Kohusetundlikult jälgisid eakad soovitusi jääda koju ja kontakte vähendada, aga see tähendas ka seda, et kõik lemmikharrastused ja huviringid olid tegevuse peatanud ja sotsiaalne suhtlus viidud miinimumini. Eakad on olnud aktiivsed vaktsineerijad, kuid sellel vaatamata on nad kõige ohustatum grupp ühiskonnas.

Head eakaaslased, minge kindlasti vaktsineerima! Siis on lootust, et me ei pea jälle vabatahtlikult sunniviisilises koduarestis istuma. Suurbritannia kogemustel on näha, et efektiivseim vorm võitluseks pandeemiaga on vaktsineerimine.

Külastage Eesti Pensionäride Ühenduste kodulehte, kui teil on selleks tehnilised võimalused! Tutvuge juristi nõuannetega ja vaadake Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu VeebiTV-d. Vaadake ka meie veebilehte Vanus ei ole takistuseks!

Kevad ja suvi tulevad igal juhul!

 

Tere tulemast Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu kodulehele!

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit on Eesti suurim eakate inimeste esindusorganisatsioon.
Me seisame eakate igapäevase toimetuleku ja nende huvide kaitsmise eest, õigluse ja solidaarsuse eest ühiskonnas.

Eestis elab umbes 330 000 vanaduspensionäri. See annab meile suure poliitilise mõjujõu, mis möödunud sajandi lõpukümnendi väikse sündivuse tõttu veelgi suureneb.
Siiani ei ole pensionäridega  kui poliitiliste otsuste mõjutajatega ja olulise tarbijagrupiga eriti arvestatud. See olukord peab muutuma ning EPÜL aitab eakaid väärtustavatele muutustele igati kaasa.

Argipäev moodustub väikestest asjadest, võimest nendest aru saada ja soovist haarata kinni avanevatest võimalustest. Suuremalt jaolt sõltub see meist endist.

Kui lööme käega ja arvame, et meid ei kuulata, siis meid ei kuulatagi. Kui avaldame arvamust, teeme ettepanekuid, nõuame Eesti suurima vanusegrupiga arvestamist, siis lõppude lõpuks hakatakse meid tõsiselt võtma.

Oma õiguste kaitsmisel peab esimesed sammud astuma ise. Selleks tingimuste loomine, sarnaste huvide ja vajadustega inimeste kokkuviimine, tugeva ning teotahtelise võrgustiku loomine – just selleks ongi olemas Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.