MTÜ pensionäride klubi ”MAARJAHEIN”     ALUTAGUSE VALD

Pensionäride klubi Maarjahein on oma tegevust alustanud märtsis 2000. See oli ajamärk kus inimesed tahtsid koos käia ja tegutseda. Loodi memmede laulu ansambel ja käsitööring. Aastal 2006 alustas memmede rahvatantsuring Kolmas noorus. Kusjuures oma rahvariided tikkisid nad ise ja seegi oli suur saavutus. Siis käidi koos veel Illuka  koolimajas. Liikmeid oli siis 80-ne ringis.  Kõike seda väge juhtis siis meie kauaaegne  Illuka kooli direktor Villio Reinsalu, kes oli valitud Maarjaheina klubi presidendiks. Tema assistendiks oli Leida Kilp. Koos moodustasid nad suurepärase tiimi. Aastal 2010 otsustasid nad aga ameti maha panna ja uued eestvedajad valida. Juhtuski nii et  mind valiti presidendiks ja Kaja Kurve minu paremaks käeks. Ega ma algul küll aru ei saanud kuhu olin sattunud, sest nendega varem polnud eriti kokku puutunud. Ega Villio ja Leida pole kuhugi kadunud, ikka on nad heas vormis vaatamata kõrgele eale. Tänud neile, et nad sellise klubi nagu Maarjahein ellu kutsusid.

MTÜ-na  on klubi registreeritud 19.09.2017. Klubi tegutseb Kurtna seltsimaja-raamatukogu Kurtna külas, endises Illuka vallas, nüüd siis uues Alutaguse vallas. Eesmärk on ühendada eakamaid inimesi, kel on huvi ja tahtmist tegeleda kogukonna elu edendamisega ja kaasa tõmmata ka teisi, kes on vähem aktiivsed. Seltsimaja ruumides käib koos kolm ringi, käsitöö-, laulu- ja memmede rahvatantsuring Kolmas noorus. Rahvatantsijad käivad esinemas ka  Alutaguse valla üritustel.

Klubi Maarjaheina pensionärid võtavad aktiivselt osa Alutaguse valla tegemistest. Tervislikud eluviisid ja omavahel suhtlemine ühiste tegevuste kaudu tuleb kasuks ka vanemas eas. Oma tegevustesse oleme kaasanud ka teisi valla kodanike. Alutaguse vallavalitsus toetab meid transpordiga ja nii oleme saanud tähistada koos tähtpäevi teiste valla piirkonna pensionäridega. Näiteks sõbrapäev Iisakus, naljapäev Pagaril, kadripäev Tudulinnas  ja muidugi ekskursioonid.

2020 märtsis sai Maarjahein 20, kuid viiruse tõttu jäid kõik tegemised pausile. Loodame et kõik siiski taastub ja saame jälle kokku tulla.

MTÜ pensionäride klubi Maarjahein on avalikes huvides tegutsev organisatsioon. Aktiivseid liikmeid 28.

MTÜ pensionäride klubi Maarjahein tegevust toetab Alutaguse vallavalitsus.

MTÜ pensionäride klubi Maarjahein

Juhatuse liige Valve Kollo

12.mai 2021