MTÜ Jõhvi Pensionäride Ühendus JÕHVI VALD

Möödunud sajandi kaheksakümnendate aastate lõpus nimetati sõja- ja tööveteranide organisatsioonid ümber pensionäride ühendusteks. Sellega seoses moodustus Jõhvis 40-50 liikmeline Jõhvi linna Pensionäride Ühendus  ühiskondlikuna, ilma juhtorganiteta, tegutsedes Jõhvi Kultuurikeskuse filiaalis – Jõhvi Teatrimajas. 27 aastat tagasi maakonna Pensionäride Ühenduse I konverentsil moodustati 39 asutaja liikme osavõtul Jõhvi Linna Pensionäride Ühendus.

Tänaseks on ühenduses üle 130 liikme.

9 aastat tagasi lahkus ühendusest ligi 100-liikmeline erirahvuste osakond, jätkates tegevust klubina “Landõš”- iseseisva kollektiivina.

Jõhvi Pensionäride Ühendus on tegutsenud mitmetes ruumides – Jõhvi Kultuurikeskuses, Jõhvi Koolinoorte Majas, Jõhvi Seltsimajas. Ühenduse kasutuses on olnud tegutsemisruumid (proovideks, ürituste läbiviimiseks jne) omavalitsuse poolt tasuta.

Seoses Jõhvi valla ühinemisega Jõhvi linnaga Jõhvi vallaks, nimetati endine Jõhvi linnaühendus ümber MTÜ Jõhvi Pensionäride Ühenduseks.

Aastate jooksul loodud ja ühendusega liitunud taidluskollektiivid jätkavad tegutsemist ühenduse tiiva all – lauluansamblid “Elulõng” ja “Vanad Viisid”, memmede tantsurühm “Värten”, draama – estraadiring “Mask”, käsitööring “Nobenäpud”. Ühenduse tiiva all tegutseb endise vestlusklubi “Ajaring” asemel vestlusklubi “Pihlakobar”, ansambel “Omad poisid”, kodukultuuriring “Kudum”.

Ühenduse kollektiivid on varustatud esinemiseks vajalike kostüümide, dekoratsioonide, muusikariistadega, foto-videokaameratega, mille abil on arhiivi tarbeks säilitatud kollektiivide esinemisi. Samuti on ühenduse initsiatiivil koostatud ja trükitud 4 brošüüri Jõhvi Pensionäride Ühenduse tegevusest, (25.a.-20.a.-15.a.-10.a. Samuti brošüürid, mis kajastavad näitemängu ja puhkpillimängu arengut Ida-Virumaal. Samuti on ühenduse toel ilmunud raamatud “Jõhvi kultuuriradadel” I-II(1998, 2004).

Kõikide nende trükiste koostajaks ja teostajaks on olnud MTÜ Jõhvi Pensionäride Ühenduse eestvedaja ja kauaaegne esimees Eugen Vaher, kes hiljuti lahkus meie hulgast.

Praeguseks on Jõhvi PÜ põhiliseks tegevuseks ikka eakate ühendamine, see tähendab leida  võimalused ja põhjused kokkutulekuks, et mitte ennast üksikuna tunda, organiseerida kohtumisi huvitavate inimestega, tutvuda Eestimaa põnevate paikadega, külastada ühiselt teatrietendusi, kontserte, muuseume, näituseid, iluaedasid, kirikuid ja palju muudki.

Parimate soovidega

Aime Kuningas                                                         mai 2021.a.

MTÜ Jõhvi PÜ

juhatuse esinaine