Tutvustus

Järvamaa Pensionäride Koondise eesmärk on: Mitmesuguste tegevuste kaudu  jätkuvalt osaleda oma kultuuripärandi  hoidjana.

Arendada kehakultuuri ja liikumist. (Mõtiskleda selle üle, kuidas elada kauem ja tervemalt).

JPK ja teiste MTÜ ning ühenduste koostöö jätkamist eakate inimeste sotsiaalse ning  majandusliku turvalisuse  toetamiseks.

Kodanikuühiskonna liikmena  osaleda oma ettepanekutega seaduste täiendamisel ja muutmisel.

JPK tegutseb eesmärgiga luua eakatele inimestele eneseteostamise võimalusi ja neile tagada  inimväärset vanaduspõlve, organiseerida teabepäevi, taidlus-ja käsitööringe, koolitamist (tervise-loodusravi)  ning muid kultuurilisi üritusi.

Pensionäride seaduslike õiguste realiseerimisel ja sotsiaalse kaitse tagamisel  teeb koostööd valitsuse ning poliitiliste ja majandusorganisatsioonidega. JPK rahalised võimalused sõltuvad esitatud projektidele rahaliste vahendite eraldamisest. (Taotleda projektidega  tegevuste finantseerimist).

JPK  on kavas aidata tõhusamalt kaasa eakate elukvaliteedi parandamisele ja õiguste kaitsele ning koostöös kohalike omavalitsustega aidata kaasa eakate sotsiaalteenuste täiendamisele vastavuses individuaalsete vajadustega.