Tegevused

                  Järvamaa Pensionäride Koondise 2019.a. tegevused.

                                                                                              Meie KÜ /nr 9  10.09 2019.a.

                                                                                                                            

                               EPÜL koosseisus olev organisatsioon.                                                   

Järvamaa Pensionäride Koondise juhatus on 7 liikmeline ja  on valitud: 2 Järva vallast,   2 Türi vallast, 3 Paide linnast. Liikmeteks on Järvamaa klubide, seltside päevakeskuste liikmed. Üritused, mis on seotud Järvamaa Pensionäride Koondise juhatuse liikmetega.

 1. Jaanuaris koostöös  Töötukassaga Järvamaa osakonnaga  eakate arvutikoolituse lõpetamine. Lõpetajaid 12.
 2. 13.01  Paide linna eakate klubi „Hämarik“ (MTÜ)  50. aastapäev ja 31. 03. klubi „Hämariku“  rahvatantsurühma „Sinilill“ 65 aastapäevade tähistamine.
 3. 12. 02 Koeru klubi „Kanarbik“ 25 . aastapäeva tähistamine.
 4. 17.02 Türi linna klubi „Ehavalgus“ 35. aastapäeva  tähistamine.
 5. 22.03 märtsil Järvamaa Muuseumi teadusjuht  Ründo Mülts esinemine Järvamaa eakatele: Järvamaa minevik, olevik ja tulevik. Osavõtjaid 38.
 6. 21. mail Eesti Punase Risti Seltsi 100. sünnipäev Paides, Paide Muusika – ja Teatrimajas. .JPK võtab osa, kui Järvamaa Punase Risti Seltsi liige.
 7. 29. mail Koeru piirkonna eakate  tervisepäev.
 8. Juunikuul Järvamaa eakate 33 kokkutulek Türil. Osavõtjaid 320. Külalisteks  Narva ja Jõgevamaa eakad.
 9. Juuli-ja septembrikuul Järvamaa Naisteühenduste Ümarlaud   Korraldaja JPK juhatus.
 10. 20. juulil Türi valla väljasõit Tallinna. Külastati Tallinna linna suurimaid kultuuriobjekte.
 11. 2-3 augustil JPK esindaja osavõtt   ENÜ suvekoolist Raplas.
 12. 9. augustil osavõtt paneelis TULEVIKUMAJANDUSE alal teemaga: Pension aastal 2050.
 13. Teise pensionisamba võimalik vabatahtlikuks muutmine on tihti nii kaugena tunduva pensioniteema taas teravalt     päevakorda toonud. Tulevikuettekujutused väärikast vanaduspõlvest on ilusad, aga kuidas sinna jõuda? Mõtleme kaugemale: milline võiks olla pensionisüsteem aastal 2050? Kas meil on lootust pensioni saada? Kas ja kuidas selle eest võiks hoolt kanda? Sammastega või sammasteta? Milliseid alternatiive võiks praegusele süsteemile olla? Aeg: 9. august (reede) kl 18.00-19.30
 14. 10.augusilt Järva valla eakate   TERVISEPÄEV.
 15. Oktoobrikuul Järvamaa vanemaealiste naiste rühmadega probleemsete küsimuste ankeedi täitmine. ENÜ ankeet.

Viimasel ajal on juba veidi hakatud rääkima vanemaealiste tõrjumisest tööturul, kuid näiteks võrdõiguslikkusvoliniku või kohtuni on jõudnud väga üksikud juhtumid. Vaja oleks koguda lugusid, kes on vanuse tõttu tööl sattunud tõrjutu seisundisse (neid ei edutata, neid ei saadeta koolitustele, neil ei tõsteta võrdselt teistega palka, neid alavääristatakse, neid sunnitakse andma lahkumisavaldust jne ) või keda ei võeta vaatamata kogemustele ja haridusele tööle.

 1. 25. oktoobrikuul Järvamaaa klubide esindajatele loeng: Etikett. Osavõtjaid 40. Lektor Inge Ojakäär Tallinnast.
 2. 29-30 oktoober mootorsõidukijuhtidele õppepäevad. Õppepäevad toimuvad  Järva valla eakatele. Lektorid on Maanteeametist.
 3. (Kavandatud.)Novembrikuul teabepäev Järvamaa klubide juhtidele: JPK arengu võimalused.

Osa palume võtma:

EPÜL juhatuse esimees: Andres Ergma, Järva abivallavanem Tiina Oraste, Paide linna abilinnapea  Anneli Tumanski, Türi valla haridus, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass,  JPK juhatuse esimees Mare Veermaa.

 • Arutelu 2020 aastal JPK 30. aastapäeva tähistamine ja rahastamise võimalused projektide kaudu.
 • Järvamaa Pensionäride Koondise arengu võimalustest  aastatel 2020-2022.
 • JPK juhatuse liikmete osavõtt omavalitsuste tööst.

Türi vald. Ümarlaua töös osalevad.  JPK juhatuse liikmed: Meeri Mõttus ja Urve Enn.

Järva vald.  Eakate ümarlauda juhib JPK juhatuse liige Õile Kalme, osaleb JPK juhatuse  liige Anne- Mai Jüriso .

Paide linn. Eakate Nõukogu aseesimees on JPK juhatuse esimees   Mare Veermaa ja osaleb JPK juhatuse liige   Tiit Merisalu.

 • JPK klubid tähistavad eakate päeva.             JPK liikmed on Järvamaa eakate klubid, seltsid, päevakeskused.

Paide Eakate Päevakeskus 2. oktoobril eakate koosviibimine ja kohtumine üllatuskülalisega..

Türi klubi „Ehavalgus“29 septembril  eakate koosviibimine koos väikese kontserdiga ja vestlustega.

Järva vallas tähistatakse 04.10 2019.a,  eakate päeva Järva- Jaani Kultuurimajas  üritus nimetusega „Rõõm südames“ Üritusel on:   tervise kohta loengud ja  tervise näitajate mõõtmised. Kohtumine päästeameti, omavalitsusjuhtidega jm tegevused.   Eakate päeva raames on SAGEDI mõisa külastamine   Albu Eakate Ühingul 26.09. 2019.a.

Teised Järvamaa eakate seltsid, klubid tähistavad eakate päeva koosviibimiste ja kontsertide ning päevakohaste vestlusteemadega.

Mare Veermaa

JPK juhatuse esimees