Üritused

                  Ürituste plaan 2019. aastaks.

  1.  21. veebruar: Infopäev kell 12.00 (kutsuda külalised)
  2.  05. märts Vastlapäev linnapargis kell 12.30
  3.  09. aprill Aruandekoosolek Kell12.00
  4.  02. mai kohviku üritus „Väärikad leedid“
  5.  14. mai Emadepäeva tähistamine kell 12.00
  6.  22. juuni Jaanipäeva tähistamine Peebo pargis
  7.  18. juuli tervislik-spordipäev Suurjärve ääres väljasõit kell 9.00
  8.  15. august ekskursioon Loode-Eestisse
  9.  septembris, ekskursioon Aluksnesse

10.detsembris, hooldekodu külastus, ringide jõulupeod.

                Läbiviidud üritused:

  1. Infopäev toimus 21.veebruaris, kus esinesid kutsutud külalised: Sotsiaaltööteenuse Juhataja Jüri Kõre, kes teavitas Valga valla sotsiaaltöö teenuseid. Rein Randver kohtus valijatega-vastas paljudele küsimustele.

 05. märtsil toimus Valga Linna pargis eakate vastlapäev. Külalisena tervitas vastlapäevast osavõtjaid