Tutvustus

Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele 10.augustist 1994 nr. 290 on 24.aprillil 1995 a . antud registreerimisnumber Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingule.
09.07.1998.a. esitati kandeavaldus koos sinna juurde kuuluvate dokumentidega (registreerimistunnistus , juhatuse nimekiri jne ) äriregistrile ja 15.07.1998 tehti esmane kanne Mittetulundusühing Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing registreerimise  kohta.
Eesmärgiks on eakate inimeste seltsitegevuse arendamine ja panustamine sotsiaalseks turvalisuseks. Tuua eakad nende  kodudest välja , et leida ühiselt lahendused nende küsimustele. Pidada meeles – jagatud mure on poole  väiksem , jagatud rõõm on poole   suurem