Tegemised

Konverents „Eakad on Läänemaa väärtus“

Läänemaa pensionäride ühendus koostöös Haapsalu linnavalitsuse, Lääne-Nigula vallavalitsuse, Vormsi  vallavalitsuse, Haapsalu sotsiaalmaja viis läbi 1. oktoobril  2019  eakate konverentsi „Eakad on Läänemaa väärtus“.

Konverents toimus Haapsalu kultuurikeskuses.

Konverentsi tulid tervitama: Urmas Sules – Haapsalu linnapea, Neeme Suur – Lääne-Nigula valla volikogu esimees

Konverentsil esinesid:

Signe Riisalo – sotsiaalministeeriumist, teemal „Eakus on luksus“

Valter Parve  Pärnumaalt,  teemal „Noorelt vana ja vanalt noor“

Mai Jõevee – Lääne-Nigula valla volikogu liige  „Aktiivsed eakad Kullamaal“

Ene Pajula – ajakirjanik, (mammi lugude autor)  „Uudishimu ei tee ruttu vanaks, uudishimu hoiab kaua noor“

Meeme Veisson (Vormsist) – „Väärikatele väärikas Vormsi“

Kultuurilist meelelahutust pakkusid:

Haapsalu lauluklubi „Kuldne sügis“ ja „Hanila laulu- ja tantsuselts“

Konverentsist võttis osa   146 eakat kogu Lääne maakonnast

Konverentsi tagasiside oli positiivne. Kõik osavõtjad tänasid konverentsi huvitava programmi ja ladusa korralduse eest.

Projekti toetas Sotsiaalministeerium Euroopa liidu struktuurvahenditest,  Haapsalu linnavalitsus, Haapsalu sotsiaalmaja  ja Läänemaa pensionäride ühendus oma vahenditest.

Mall Lepmets

Haapsalu linna pensionäride ühenduse juhatuse esimees