2019

Kokkuvõte 2019.a. suvistest tegemistest Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingus

Ühingusse kuulub 23 erinevat seltsi ja ühingut. Korraldasime ühiselt ekskursiooni Paide ordulinnusesse j a Vargamäe maile. Osavõtjaid oli  49 .

Kõikides seltsides toimus üritusi 70 – kokku osavõtjaid 2032. Igas Lääne-Viru omavalitsuses osalesid pensionärid laulupeo tule vastuvõtmisel , peale selle veel  kontserdid , teemaõhtud, laadad, maapäev. Teatri ühiskülastusi 14 – 227 osavõtjaga. Suurim külastatavus etendusel „Kremli ööbikud“

Ekskursioonidel 20 erinevasse paika osales 507 pensionäri. (Arvo Pärdi keskus, Sibulatee, Sagadi-Oandu-Altja-Käsmu; Järvamaa jne.)

Kõikides seltsides, ühingutes tegevus jätkub. Toimuvad igakuulised kokkusaamised. Tööd alustab, jätkab  44 ringi 506 osavõtjaga

Täpsema info saamiseks ja fotode vaatamiseks   palun külastage KOV – ide kodulehti.

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu juhatuse liige

Tiiu Alavare

Telefon 5278162