Võrumaa eakate festivalist „Kotost vällä, tõistõ mano!“

Idee korraldada Võrus maakondlik eakate festival, sai alguse 28.augustil 2018.a korraldatud mõttetalgute, kus olid koos Võrumaa kõikide valdade esindajad, sotsiaal-ja kultuuritöötajad. Eelneva uurimuse tulemusena selgus, et maakonna  65+ eakast on aktiivselt kaasatud kogukonna tegevustesse ligikaudu 10%. Parimad võimalused on Võru linnas, kus on aktiivselt tegutsev pensionäride päevakeskus. Eesmärgiks sai anda rohkem võimalusi eakatel kaasa lüüa oma eakaaslastega ühistegevustes, et mitte jääda üksi koju (palju on üksi elavaid eakaid). 2018 aasta lõpuks oli moodustatud nõukoda, kes hakkas aktiivselt tegelema festivali korraldamisega.

         30. septembrist – 02. oktoobrini toimuski Võru kultuurimajas Kannel esimene eakate festival „Kotost vällä, tõistõ mano!“.  („Kodunt välja, teiste juurde“). Kolme päeva jooksul  said Võru maakonna eakad osaleda tegevustes kultuurimaja kõikides saalides ja fuajees. Oli Rolf Roosalu tervituskontsert, toimus showetendus „Laheda Anni tulõ kotost vällä“, kus anti lühike humoorikas ülevaade Võru päevakeskuse tegevusest, linastus film „Tõde ja õigus“, olid geriaater Viktor Vassiljevi stand-up loeng, Indrek Taalmaa monoetendus, ansambel Heino Tartes ja Noored Sõbrad. Kontsertsaalis andsid kolmel festivali päeval kontserdi Võrumaa valdade isetegevuskollektiivid. Rohkesti vaatajaskonda meelitas kohale Soome – Eesti sõpruspulm. Selles esinesid Võru päevakeskuse sõbrad Kesk- Soomest Puolankast. Loengusaalis olid huvitavad esinejad: psühholoog Toivo Niiberg rääkis üksindusest ja üksildusest, ortopeediaosakonna juhataja Mart Parv elust peale liigeste vahetamist, Elar Saarik korilase turvalisusest. Swedpanga töötaja tutvustas eakatelt raha väljapetmise skeeme. Olid loengud, kuidas väärikalt vananeda ja kuidas hakkama saada tänapäeva liikluses. Fuajees müüsid oma toodangut talud, apteegid, olid näitused, pakuti tasuta teed ja kaeraküpsist, oli võimalus osta suppi.

            Esimene Võru maakonna festival oli osavõtjate rohke. Endid oli kirja pannud üle 1300 inimese.. Tahame edaspidigi korraldada samalaadset üritust eesmärgiga kaasata järjest rohkem vanemaealisi inimesi ühistegevustesse. Arvan, et tõhustub koostöö  kõigi omavalitsuste eakatega, mis on meie tegevuse põhieesmärk. Oluline on seda koostööd hoida aktiivsena ja jätkusuutlikuna. See on võimalik, kuna saime uusi kontakte ja huvitavaid mõtteid  edasiseks koostööks. Arvan, et esimene eakate festival Võrumaal läks korda.