Tutvustus

Viljandi Pensionäride Liit MTÜ tegeleb eakate kaasamisega ühistegemistesse, projektidesse,

et anda oma liikmetele uusi oskusi ja teadmisi ning julgustada osalema ühiskondlikes protsessides.

Organisatsiooni kuulub 20 klubi, rühma ja gruppi.