Tutvustus

MTÜ Tartu Eakate Nõukoda (TEN) on 2004. aasta kevadel Põhjamaades ja Lääne-Euroopa riikides tegutsevate eakate esindusorganisatsioonide eeskujul loodud vabatahtlik ühendus. TEN vahendab ca 26000 eaka tartlase probleeme ja ettepanekuid Tartu linnavalitsusele, linna haldusesse mitte kuuluvates küsimustes pöördume vastava haldusala institutsiooni, vajadusel ka otse ministeeriumide poole.

Eakate informeerimiseks, samuti nende ette kerkivate probleemidele lahenduste otsimiseks korraldame vähemalt kord kuus   (vajadusel sagedamini) eakaile teabepäevi erinevate erialaspetsialistide ja riigiesindajatega. Lisaks abistame eakaid olmeliste küsimuste lahendamisel, pakkudes muuhulgas tasuta nõustamist ja abi ametiasutustega suhtlemisel ja vajalike dokumentide vormistamisel, sh tasuta kvalifitseeritud õigusabi.

Kogu TEN-i tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel, palgalisi töötajaid meil ei ole.