Tutvustus

TUTVUSTUS

Vastavalt põhikirjale on Saare Maakonna Pensionäride Ühenduse eesmärkideks kaitsta eakate huve sotsiaalse turvalisuse tagamisel, abivajavate vanurite hoolekande edendamisel ja pensionäride seltsitegevuse organiseerimisel.

  1. Koostöö Saaremaa valla sotsiaaltöö ametnikega.
  2. Pensionäride tasuta juriidiline nõustamine.
  3. Maakonna eakate päevade korraldamine koostöös Saaremaa vallavalitsusega.
  4. Rahvakultuuri pärandi säilitamine ja propageerimine.
  5. Ühenduse liikmetele ekskursioonide korraldamine mandril ja kodusaarel.
  6. Tervise parendamise ürituste korraldamine (loengud, spordiüritused, SPA-de terviseüritused).
  7. Kaasaitamine huvitegevuse ja terviseürituste korraldamisel osavaldades.
  8. Tallinnas toimuva eakate festivalil osalemiseks transpordi korraldamine.
  9. Sponsorite otsimine ürituste korraldamiseks.