Tutvustus

MTÜ Jõgevamaa P/Ü on registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas 24.11.1998.a. Meie põhikirjaliseks eesmärgiks on eakate toimetuleku ja sotsiaalse õiguste kaitse, mitmesuguste huviringide kaudu seltsielu ja kultuurielu edendamine. Arendame eakatele liikumist ja jõukohast kehakultuuri eluea pikendamiseks ja eluterveks eluks.

Korraldame ekskursioone vabariigi siseselt kui ka väljaspoole naaber vabariikidesse, kontsertide ja teatrite ühiskülastusi ja muid üritusi nagu eakatepäevi ja suvepidusid. Teeme koostööd kohalike omavalitsuste, valitsuse ning poliitiliste ja majandusorganisatsioonidega, osutame eakatele tasuta õigusabi. Ühenduse tegevust juhib ja korraldab raamatupidamist  juhatus, mis on 7 liikmeline ja valitakse 3 tegevusaastaks.