Tutvustus

Eesti Energeetika Veteranide Ühendus on  vabatahtlik organisatsioon, mille kohta kehtib seltsingute kohta sätestatu.

Nimi on: Eesti Energeetika Veteranide Ühendus.

Postiaadress: Sõle 40, 10317 Tallinn.

Ühendus asutati 20.03.2002 ja on registreeritud haruorganisatsioonina Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juures. Kuni 15.01.2003 kandis Ühendus nimetust Eesti Energia Veteranide Ühendus.

Ühenduse liikmeteks on Eesti energiamajanduses pikaajaliselt (20 aastat ja enam) töötanud isikud ning juhatuse otsusega ka väljaspool energiamajandust töötanud isikud.

Ühenduse eesmärkideks on

  • Pakkuda Eesti energeetika veteranidele võimalust aktiivseks tegevuseks ja suhtluseks.
  • Väärtustada tehnikakultuuri, selgitada ja propageerida energeetika ajaloo tähtsündmusi.
  • Jätkata elektrifitseerimise ja soojavarustuse ajaloo uurimist, koguda ja talletada energeetikaala töötajate mälestusi.
  • Süstematiseerida tehnika ja arendustööde ning organisatsioonide arenguetappe Eesti energeetikas.
  • Liita Eesti energiamajanduse veterane, ühiselt läbi arutada tänapäeva energeetikaküsimusi ja anda hinnanguid.
  • Luua sidemed teiste riikide analoogiliste ühendustega.

Ühenduse töövormideks on koosolekud ja üritused (ekskursioonid, külastused, koosviibimised jm).

Ühendusel on toimiv koduleht, mille leiad aadressil: www.energiaveteran.ee