Tuvustus

Dotsentide ja Teadurite Klubi (DOTE) asutati 2000. a algul kui Eesti Eradotsentide Ühingu järglane. Klubi põhikirja kohaselt võivad klubi liikmeteks olla teaduskraadi omavad isikud või pikemat aega teaduse/hariduse heaks töötanud isikud. Klubi tegevuse esmaseks eesmärgiks on emeriteerunud dotsentide ja teadurite huvide eest seismine ja seoses sellega oma liikmetele teenuste osutamine, samuti klubi liikmete vastastikune toetamine ja abistamine. Klubi tegevuse eesmärgiks on ka eneseharimine ja teaduse/hariduse/kultuuri arenguga tutvumine. Selleks korraldatakse regulaarselt klubiõhtuid, kuhu kutsutakse teadlasi esinema päevakajalistel teemadel. Klubi korraldab ka väljasõite muuseumidesse, teatrisse ja loodusradadele.

Klubi president oli aastatel 2000 – 2017 TÜ emeriitdotsent Leida Tuulmets, aprillist 2017 juhib klubi TÜ emeriitdotsent Lea Lepmann.

Klubil võivad olla osakonnad Eesti eri paikades. Aktiivsemalt tegutseb praegu DOTE-klubi Tartus.